apartman yoneticisinin gorevleri yetkileri nelerdir
Telefon: 0236 238 00 71

Apartman Yöneticisinin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?. Apartman görevlerinden sorumlu olan yöneticinin belli görevleri ve sorumlulukları bulunuyor. Yapılacak görevler ve sorumluluklar diğer ev sahiplerine bilgi verilerek yönetici tarafından yapılır. Yönetici yasalar doğrultusunda gerekli tüm işlemi yapabilir. Peki Apartman Yöneticisinin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir? yakından bakalım.

Apartman Yöneticisinin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

 • Kat malikleri kurulunca verilen kararlar uygulanmalı.
 • Apartmanın korunması, bakımı, onarımı ve güvenlik önlemleri için tedbirler alınmalı.
 • Apartmanın sigorta yaptırılması.
 • Asansör bakımı, temizlik işleri, doğal gaz kontrolü, sıcak ve soğuk hava işletmesi, tadilat gibi işlemler için apartmandaki sahiplerden toplanacak ücretlerin yönetici tarafından toplanması ve işlemlerin yapılması gerekir.
 • Apartmana ait borçların takibi ve ödenmesi (paralar toplandıktan sonra) yönetici tarafından yapılmaktadır.
 • Apartmanı ilgilendiren tebligatların kabulü ve ayarlanması.
 • Apartmanı ilgilendiren sürelerin geçmesi ve bir hak kaybına uğramadan tedbirlerin alınması.
 • Aparmanın korunması için gerekli tüm tedbirler alınması.
 • Apartmanda borçlarını ödemeyen mülk sahiplerin gerekli yasal işlemin başlatılması.
 • Toplanan paraların bir bankada kendi hesabına ancak bir gayrimenkul  yöneticisi sıfatına göre hesap açılmalı ve para yatırılmalıdır.
 • Apartmanı gerekirse toplantıya çağırması.
 • Apartmanda çalışan güvenlik görevlisi, kapıcı gibi çalışanların sözleşmelerinin takibi.
 • Kalorifer ve asansör belgesinin yıllık takibi yapılması.
 • Apartmanda kiracı tarafından verilecek hasarlara karşı önlemler almak.
 • Para konusunda profesyonel olunmalı ve gerekirse mahkeme yoluna gidilmeli.