tahliye taahutmanamesi
Telefon: 0236 238 00 71

Kiracıların evden çıkmak istediği durumlarda tahliye taahütnamesi hazırlanır. Bu taahütname ev sahibini taşınmazın yani kiracının evden çıkmasında ev sahibi bilgilendirmesi amacıyla hazırlanır.

Kiracı evden çıkmak istediğinde hazırladığı tahliye taahütnamesini, 6570 sayılı kanuna göre tahliye olanaklarının sınırlı olması sebebi ile kiracının taşınmazı verilen sürede herhangi bir itiraz olmadan kendiliğinden boşaltacağı yani tahliye edeceği belge olarak tanımlanıyor.

Aslında tahliye taahütnamesi yasalara uygun şekilde yapılması durumunda, ev sahibi ile oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçiyor. Kiracı bu taahütnamede evi yani kiraladığı yeri kendi iradesi ile belilediği süreyi taahütnamede belirterek o zaman diliminde boşaltır. Kendini garatiye alır.

Türkiye Cumhuriyeti 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkında kanun maddelerini referans aldığında, ev sahibini mülkünde oturan kiracısını tahliye edbilmesi için zor bir süreçten geçiyor. Yani mahkeme yoluna gidiyor ancak uzun bir yargı sürecine takılıyor. Kiralayan kendi ihtiyacı için kira bitiminden sonra 6570 nolu yasaya göre dava açabiliyor. 6570 nolu yasa kiracıyı koruyan ve tahliye konusunda kiracı lehine ilerleyen maddeler yer alıyor.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği :

Alt tarafta bulunan tahliye taahütnamesini kopyalayıp word ile açktıktan sonra doldurabilir ve çıktısını alabilirsiniz.

Tahliye Taahütnamesi

Taahhüt Eden (Kiracı)

ADI SOYADI: ………………………

TC KİMLİK NO: ………………………
MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)
ADI SOYADI: ………………………
TCKİMLİK NO: ………………………

TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

TAHLİYE TARİHİ
……./………/……

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ:
……../……../……

TAAHHÜT EDEN:
…………..

İMZASI:
…………..